O nama

Удружење за помоћ МНРО Звездара је удружење грађана основано 1977. год. као добровољна, хуманитарна, невладина, непрофитна, друштвена организација у којој се ради оствариваља заједничких и општих циљева и задатака, добровољно и равноправно удружују сви који желе да помогну и унапреде статус особа ометених у развоју.

Проблеми са којима се годинама сусрећемо, које покушавамо да умањимо и решимо, су кућни и институционални „азили“ за особе са сметњама у развоју. За овај процес су се активирали  родитељи са Звездаре, удружени и решени да се  боре за права своје деце кроз активности,  које понуђеним социјалним услугама и облицима заштите имају за циљ унапређење постојећих услуга у систему социјалне заштите особа ометених у развоју, рома, особа под старатељском заштитом и њихових породица.

Ради остваривања својих циљева који директно помажу корисницима. Друштво организује и реализује следеће активности:

  1. едукативне-креативне радионице,
  2. психолошко-социјалне радионице
  3. рекреација, обука пливања, учешће на спортским такмичењима
  4. социјализација : изласци, излети,дружења,…
  5. радна окупација и радно ангажовање
  6. дневно збрињавање –  Дневни боравак
  7. продужени и викенд боравци
  8. кампови, летовања,зимовања
  9. припрема за становање уз подршку

Историјат

Дуги низ година све активности Друштва биле су усмерене на рад са МНР особама које су похађале специјалну школу. 1998.год. направљен је преокрет у раду, први смо покренули разне активности намењене већем броју корисника, члановима њихових породица и за волонтере. Започели смо рад у виду ваншколских поподневних радионица.  Циљ је био да се поред школске деце  у рад Друштва укључе и особе које су завршиле неко основно образовање, па тако и они који уопште нису могли да похађају школу. Започета је помоћ породицама,  едукацијом кроз индивидуалне и групне радионице које су водили стручњаци типа дефектолога, психолога, педагога, неуропсихијатра, психо-терапеута, логопеда, физијатра, социјалног радника и многих других струка.

Међународна организација „Save the Children“  подржала је наш програм за едукацију родитеља и стручњака и међу првима смо организовали услугу психо- социјална подршка породицама.

На основу стеченог искуства и знања, увидели смо да је за наше кориснике који нису  обухваћени неким организованим видом дневног збрињавања (мали капацитет у Граду) потребно да организујемо Дневни боравак. Са психологом проф. Хрњицом испитали смо потребе родитеља и направили идејни пројекат дневног боравка на Звездари. То је био први Дневни боравак у организацији невладиног сектора.

Подржавани смо од стране Министарства за рад и социјалну политику и Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.

Помогли су нам кроз добру сарадњу организације Хлеб живота, IFCC, UNHCER, IOCC, Финска амбасадом, Амбасада краљевине Норвешке, Општина Звездара, Градска Скупштина и многи појединци и институцијама које су били релевантни за рад са нашом децом као што су: Проф. Андрејевић, проф.Сека Славнић, психолог Јадранка Новак, неуропсихијатри др. Јелица Ерцег и др. Кристина Миодраг и сви други који су директно били укључени у рад са нашим корисницима.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s